วิถีแห่งอนันตา

จัดตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์ของการทำงานในวิชาชีพ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา มากกว่า 30 ปี บริหารงานโดย ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ โรงเรียนอนันตา มุ่งเน้น คุณภาพของผู้เรียนด้วย
อ่านต่อ

คนเก่งอนันตา

โดยนักเรียนได้แสดงถึงความมานะพยายามในการศึกษาหาความรู้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และสามารถนำความรู้ของ ตนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมอยู่เสมอ จึงเป็นความ ภาคภูมิใจ ของครูและโรงเรียนเป็นอย่างสูง
อ่านต่อ

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ

นายวิศรุตย์ วชิรศิริ ผู้จัดการ โรงเรียนอนันตา รับมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ,คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 2 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2556-2557
อ่านต่อ

ความประทับใจในโรงเรียนอนันตา

โรงเรียนอนันตา สำหรับฉันแล้วคือ บ้านหลังที่ ๒ ที่คอยให้ความรู้เปรียบเสมือนฉันเป็นลูกนกที่ยังคงหัดบิน
อ่านต่อ
Youtube